Systemy Rozliczeń

Kancelaria stosuje sposoby rozliczeń dostosowane do rodzaju sprawy oraz potrzeb Klienta.

W wypadku porad i opinii prawnych stosowana jest jednorazowa opłata ustalana z Klientem przed sporządzeniem opinii lub udzieleniem porady.

Powierzenie Kancelarii konkretnej sprawy do prowadzenia przed sądem opłacane może być bądź w systemie osobnej płatności za każdą podjętą czynność, bądź w sposób ryczałtowy za całą sprawę.

Klienci biznesowi również korzystać mogą z powyższych sposobów rozliczeń lub wybrać system płatności godzinowych albo ryczałtowych. W wypadku ryczałtu dostępnych jest wiele rozwiązań jak np. ryczałt z limitem godzin lub jedna stała kwota uiszczana miesięcznie.

Każdorazowo ustalenie wynagrodzenia dla Kancelarii następuje w wyniku rozmowy z Klientem, podczas której przedstawia on swoje oczekiwania.

Szczegółową ofertę cenową lub wstępną wycenę za prowadzenie konkretnej sprawy uzyskać można drogą telefoniczną.

Wysokość opłat uiszczanych na rachunek bankowy sądu za zainicjowanie postępowania jest natomiast niezależna od Kancelarii i wynika z przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)

© Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja. Radca prawny Kraków.