Windykacja należności

Podejmowane przez Kancelarię działania windykacyjne skierowane są przede wszystkim do firm zajmujących się sprzedażą towarów oraz świadczeniem różnego rodzaju usług.

W profesjonalnej windykacji należności chodzi o szybkie odzyskiwanie pieniędzy i skierowanie roszczenia do skutecznej egzekucji.

W ramach usług windykacyjnych dochodzimy należności wynikających z niezapłaconych faktur VAT, kierując roszczenia na drogę postępowania nakazowego lub upominawczego.

Przed zainocjowaniem postępowania sądowego podejmujemy również próby odzyskania Państwa pieniędzy w sposób polubowny wysyłając m.in. wezwania do zapłaty.

Odpowiednie sporządzenie pozwu oraz skierowanie go do właściwego trybu postępowanie zapewniają relatywnie szybkie uzyskanie nakazu zapłaty, który po uprawomocnieniu pozwala na niezwłoczne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Nasze działania nie różnią się zatem od podejmowanych przez firmy windykacyjne, poza wartością dodaną, jaką jest pewność klienta, iż jego sprawa poprowadzona zostanie przez profesjonalnych pełnomocników, którzy na bieżąco informowali będą o stanie sprawy oraz nie potraktują jej w sposób rutynowy.

W wypadku Klientów mających swoją siedzibę na terenie Krakowa i pobliskich miejscowości (Wieliczka, Proszowice, Gdów itp.), bezpłatnie przyjeżdzamy po dokumentację związaną ze sprawami przekazanymi nam do windykacji.

Na życzenie Klienta udostępniamy bezpłatnie pieczęć prewencyjną. Nie pobieramy bowiem wynagrodzenia za informowanie o naszej działalności.

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja.
Radca prawny Kraków.
ul. Piotra Trębacza 6/1
31-436 Kraków

tel: +48 697 086 684

mail: kontakt@bugaj-kancelaria.pl