Aktualne Szkolenia

Praktyczne aspekty zawierania umów oraz dochodzenia należności na drodze sądowej - Kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, działów handlowych, ofertowych oraz księgowych. . . [Więcej]

Dlaczego szkolenie?

W Polsce działa ok. 3 milionów przedsiębiorstw z czego większość stanowią tzw. mikroprzedsiębiorcy. To właśnie ta grupa wypracowuje największą część PBK i jednocześnie boryka się z najbardziej uciążliwymi problemami prawnymi i podatkowymi, których częstokroć można było uniknąć. Wychodząc z założenia, że lepiej jest przeciwdziałać problemom niż z nich wychodzić oferujemy szkolenia dopasowane do potrzeb przedsiębiorców.


Dla kogo?

Szkolenia prowadzone przez Kancelarię skierowane są przede wszystkim do właścicieli małych i średnich firm, a także do osób zatrudnionych w działach handlowych, ofertowych, prawnych, księgowych oraz kadrowych. Celem szkoleń jest poszerzanie wiedzy uczestników w zakresie prawidłowego rozwiązywania problemów prawnych, z  którymi spotykają się na co dzień. Wynikiem uczestnictwa w prowadzonych przez nas kursach ma być nabycie umiejętności polegających na należytym zabezpieczeniu interesów prawnych przedsiębiorcy, w celu uniknięcia problemów mogących pojawić się w przyszłości, a także radzenie sobie z problemami, które już zaistniały.


Cel:

Założeniem prowadzonych przez nas szkoleń jest przekazywanie praktycznej wiedzy z tych dziedzin prawa, z którymi codziennie stykają się przedsiębiorcy. W związku z tym prowadzimy szkolenia z zakresu prawa gospodarczego (prawa umów handlowych, ich prawidłowego zawarcia, wykonania oraz dochodzenia), a także z prawa pracy oraz prawa podatkowego.


Kto prowadzi?

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez członków zespołu Kancelarii posiadających uprawnienia radcy prawnego oraz niezbędne doświadczenie praktyczne. Naszym priorytetem jest przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie oraz wskazywanie praktycznych i opłacalnych rozwiązań. W celu realizacji tych założeń opieramy się wyłącznie na osobach posiadających bogatą wiedzę oraz doświadczenie zdobyte przy świadczeniu pomocy prawnej w kwestiach, o których mówimy w trakcie szkoleń.

© Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja. Radca prawny Kraków.