Prowadzenie procesów sądowych

Reprezentowanie Klientów w gospodarczych i cywilnych procesach sądowych jest istotą działalności naszej Kancelarii

Prowadzimy sprawy firm obejmujące roszczenia o zapłatę wynagrodzeń z kontraktów handlowych, umów o świadczenie usług, sprzedaży, a także z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji (opłat półkowe i inne).

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania i kary umowne.

W wypadku przedsiębiorców świadczących usługi lub sprzedaż na rzecz osób fizycznych zajmujemy się także kwestiami prawnymi związanymi z przepisami dotyczącymi ochrony konsumenckiej oraz klauzulami niedozwolonymi.

Reprezentujemy pozywających lub pozwanych. W trakcie naszej praktyki występowaliśmy bowiem po różnych stronach.

Nie obowiamy się prowadzenia spraw trudnych albowiem prawo gospodarcze jest naszą pasją i lubimy wyzwania.

© Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja. Radca prawny Kraków.