Prawo cywilne

Prawo cywilne jest tą dziedziną prawa, która pasjonujemy się i interesujemy od lat.

Uważamy bowiem, że prawo cywilne towarzyszy nieustannie każdemu człowiekowi. Mało jednak kto zdaje sobie sprawę z tego ilu czynności cywilnoprawnych dokonuje każdego dnia.

Codziennie bowiem robimy mniejsze lub większe zakupy. Niektórzy z nas codziennie przemieszczają się środkami komunikacji miejskiej. Wszyscy posiadamy telefony, korzystamy z internetu, prądu, gazu i wody.

Każda z powyższych czynności, to zawieranie bądź realizowanie określonego rodzaju umowy cywilnoprawnej. Z każdej z nich wynikają określone prawa i obowiązki dla obu stron. W związku z tym prawo cywilne jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas.

Uważamy więc, że prowadząc kancelarię prawną specjalizującą się w prawie cywilnym pomogamy w ochronie codziennych i najistotniejszych interesów naszych Klientów.

Prawo cywilne, to jednak nie tylko umowy. To również kwestie związane z nieruchomościami, ich granicami, a także ochroną właściciela przed nieuprawnionym ingerowaniem w jego prawo własności. Tymi sprawami również zajmujemy się z przyjemnością i satysfakcją.

Kancelaria w ramach świadczonych przez siebie usług zajmuje się reprezentowaniem klientów przed sądami obu instancji we wszelkiego rodzaju sprawach, których przedmiotem są roszczenia cywilnoprawne.

W powyższym zakresie udzielamy również porad prawnych, a także przygotowujemy lub sprawdzamy umowy, które zamierzają zawrzeć nasi Klienci. Przygotowujemy lub sprawdzamy umowy deweloperskie, jak również umowy najmu i dzierżawy oraz wszelkie inne typu umów cywilnych.

Reprezentujemy również Klientów w sporach dotyczących sprzedaży internetowej oraz wszelkich reklamacjach i odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy umowie sprzedaży lub umowie o dzieło.

© Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja. Radca prawny Kraków.