Audyty Prawne Dla Firm

Audyt definiowany jest, jako niezależna ocena konkretnej firmy, organizacji lub projektu zgodnie z określonym punktem odniesienia. W wypadku audytu prawnego punktem odniesienia są konkretne normy prawa, których zastosowanie uchronić ma przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z kontroli dokonanej przez instytucje państwową, roszczeniami klientów lub osób trzecich.

Audytowi prawnemu poddana może zostać działalność całej firmy, w jej wszystkich aspektach, jak również konkretny dział np. dział handlowy w celu zbadania stosowanych wzorców umów i ich poprawy, aby w jak największym stopniu zabezpieczały interes przedsiębiorstwa. Podobnej analizie poddać można również dział kadr i płac lub określone zagadnienie np. sprzedaż internetową firmy.

Kancelaria przeprowadza zarówno kompleksowe audyty prawne całych przedsiębiorstw, jak i audyty określonych działów firm lub zagadnień związanych z konkretnym aspektem ich działalności. Audyt przeprowadzony może zostać przed podjęciem określonego działania lub realizacją planowanej inwestycji, jak również po ich podjęciu aby zminimalizować ryzyka mogące pojawić się w przyszłości.

Celem audytu może być również przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli, której może dokonać Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa lub Inspekcja Sanitarna. Audytem objęte mogą być również wszelkie regulaminy świadczenia usług lub sprzedaży internetowej pod kątem zgodności z przepisami służącymi ochronie konsumenta.

Przeprowadzamy audyty prawne zarówno przed faktycznym rozpoczęciem działalności przedsiębiorstwa, jak i już po jej rozpoczęciu. Nasze działania służyć mają bowiem zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego Państwa firmie.

© Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja. Radca prawny Kraków.